Ubuntu prosjektet
Visjoner
Hvordan hjelpe
Nyheter
Kontaktinformasjon/
Takk
English Version
Bilder

Bilder

2006

Norge, juli - desember 2006

Sør-Afrika, september - desember 2006

Ubuntu 2006

Sør-Afrika, 2006

2005

Støttekonsert i Kristiansand, sommeren 2005

Støttearrangement i København, vår 2005

Barne- og ungdomsprosjektene til de ansatte i Ubuntu-prosjektet, fra markedsdagen og fra produksjonen av de første Ubuntu-såpene