Ubuntu prosjektet
Visjoner
Hvordan DU kan
hjelpe
Nyheter
Kontaktinformasjon/
Takk
English Version
Bilder

Vår første oppdatering, onsdag 21.09.05.

Nina og Hilde Marie ankom Cape Town, mandag 29.08.05. Datoen tilsier at det var nøyaktig 25 år siden Nina kom til verden! Gratulerer så mye! Dagen ble feiret med bursdagssang på xhosa fra ansatte i PASCaP, og det ble en heidundrene feiring med masse papirarbeid utover sene nattestimer!

Uke 35:
Vår første uke i Cape Town gikk med til å lage en informasjons-mappe til alle UBUNTUs medlemmer. Denne inneholder:

Part 1.)
Introduction to the UBUNTU- project
The business plan, from the local Project Managers
Contract
Expectations
Workplan
The july- letter

Part 2.)
Essential oils
How to make a hand made soap
Labels

Part 3.) Financial plan, budget and marketing
Budget
Inventory list

Som det sikket kommer klart og tydelig frem, ble det en uke fylt med papirarbeid- kun avbrutt av innkjøp av råmateriale til såpeproduksjonen. Kvantum som ble handlet inn var bla: 120 kg kokos olje, 100 ltr. oliven olje, 80 ltr. palme olje, 40 kg caustic soda, 10 ltr. glyserin, 10 ltr. laksèrolje og 2 ltr. essensielle oljer. Av produksjonsutstyr kan nevnes: 6 blendere, 6 kjøkkenvekter, 6 vannkokere, 1 mikrobølgeovn, og mengder med tuppervare.
Det var alt i alt en meget produktiv og spennende uke!

Uke 36:
Vi ankom Queenstown mandag 05.09.
Vi ble brakt til vårt produksjonslokale av de lokale prosjektlederne, åstedet er en katolsk kirke- med et areal på ca. 10*5 kvadratmeter. Denne kvelden fant også det først offisielle møtet mellom de lokale prosjektlederne, og oss sted. Det ble en ivrig diskusjon rundt temaene forventninger, produksjon, budsjettering, markedsføring, osv.

Fredag 09.09: Alle deltakerne i UBUNTU var samlet for første gang til informasjonsmøte. Det var mange overraskede ansikter i forsamlingen når det begynte å gå opp for dem hvilken mulighet de blir gitt gjennom UBUNTU. Et møte fylt med spørsmål, og forventninger.

Uke 37:
Mandag 12.09: Vår aller først felles produksjon finner sted. Noe forvirring rundt målenheter og temperaturer, men alt i alt var det en utrolig artig dag!

Tirsdag 13.09: Produksjon nr. to finner sted, og denne dagen føltes alt mye lettere for alle involverte parter. Det ble en produksjon ikke bare fylt med utrolig flotte Lavendel- såper, men også en dag fylt med positivitet, samarbeid og glede!

Uke 38:
Vi har denne uken fullført tre produksjoner. Resultatet har blitt flotte såper med duften av Rooibos og Sweet Orange, Tea Tree og Geranium. Prosjekt- deltakerne begynner å få kontroll på produksjonsmetoden, og arbeider nå mer eller mindre selvstendig! De fire prosjektlederne har også hatt et møte denne uken, og arbeidet med å utarbeide en workshop rundt temaet "markedsføring"- er nå i full gang!