Ubuntu prosjektet
Visjoner
Hvordan DU kan
hjelpe
Nyheter
Kontaktinformasjon/
Takk
English Version
Bilder

Vår andre oppdatering, onsdag 15.11.05.

Uke 40:

Vi startet uken med individuelle samtaler, dette for å prøve å kartlegge deltakernes motivasjonsnivå og mål. Det ble så laget 12 flotte brett med oliven-olje såper, og 12 brett med velduftende geranium-såper. Ved ukens ende fasiliterte vi en workshop om finansiell planlegging. Vi gikk gjennom budsjetter, strategisk planlegging og visjoner. En hektisk, men meget spennende uke! - Vi ønsker å takke familien i Norge som gav pengene fra 60års dagen til UBUNTU-prosjektet!!

Uke 41:

Uken ble startet med en workshop om markedsføring, og den ble holdt med utgangspunkt i deltakernes egne tanker omkring hva god markedsføring i en township er. Deltakerne har mange forskjellige arenaer som mål for sin markedsføring, og trenger derfor også å tenke på forskjellige måter når det kommer til markedsføringsmetoder. For å opprette en UBUNTU- bankkonto her i Queenstown, måtte vi bla. ha godkjennelse fra Ward- lederen i Bede location, hvor vi driver arbeidet vårt. Han var en særdeles hyggelig mann, og gav prosjektet sin velsignelse og sa at vi måtte henvende oss om det skulle oppstå problemer av noe slag. Deltakerne måtte også skrive "Business plan", og "Meeting minutes", som måtte leveres som vedlegg til søknaden om bankkonto. - Vi ønsker å takke Elefant Apoteket i Kristiansand, Norge, for deres informasjonsstand og bidraget som ble innsamlet denne dag til UBUNTU-prosjektet!!

Uke 42:

Ettersom vi ønsker å involvere alle deltakerne i UBUNTU så mye som mulig i alle avgjørelser som blir tatt, betyr også dette at det går mange timer hver uke til diskusjoner ang. drift og videreutvikling av prosjektet. Vi prøver også ukentlig å ta opp temaet "finansiell planlegging", da dette for mange av deltakerne er en stor utfordring- kort og godt fordi de aldri før har hatt en økonomi å planlgge noe ut i fra! Det har også blitt pakket mange flotte såper denne uken, og vår UBUNTU-label gjør dem til et elite kunststykke!

Tirsdag 25.10. fikk vi besøk av en journalist fra lokalavisen i Queenstown, The Rep! Intervjuer ble tatt av både lokale og internasjonale deltakere, og resultatet kom på trykk fredag 28.10.05. Alle var veldig fornøyd med artikkelen, og var utrolig stolte over å være i avisen for aller første gang!

Lørdag 29.10. deltok vi med en stand på et lokalt "håndarbeids- marked". Kundene våre var både interessert i såpene, men viste også stor interesse for prosjektet og ønsket å støtte oss på grunnlag av det flotte arbeidet våre deltakere gjør for barn og unge i townshipene!

Uke 43:

Uken ble startet med en workshop med bla. oppsummering av lørdagens markeds- dag. Deltakerne måtte dramatisere en god og en dårlig situasjon som hadde oppstått. Vi reflekterte rundt hvordan vi kan forbedre våre salgs- strategier. Salget av såpene går meget bra, og deltakerne pakker flere nye produksjoner hver dag denne uken. Vi har også mottatt nye bestillinger av råmateriale fra Cape Town, og har denne uken bla. handlet 250 kg kokosnøttolje, 80 l palmeolje og 130 l olivenolje.

Uke 44:

Denne uken fikk vi opprettet UBUNTU-kontoen. Pengene fra Markedsdagen ble satt inn, og skal sikre innkjøp av nytt råmateriale. Denne uken får UBUNTU besøk av vår venn Camilla Wang Pedersen fra Norge. Hun vil hjelpe med å assistere i en liten periode. Deltakerne gleder seg til å møte henne! Ellers vil denne uken gå til produksjon av såper.