Ubuntu prosjektet
Visjoner
Hvordan DU kan
hjelpe
Nyheter
Kontaktinformasjon/
Takk
English Version
Bilder

Vårt tredje oppdateringsbrev

4. januar 2006

Uke 45: Denne uken kom et av det vi vil beskrive som UBUNTUs største gjennombrudd. Vi ble kontaktet av Eastern Cape Manufacturing Advisory Centre, ECMAC, ved Industrial Advisor- Mark Adams. Dette er en fylkeskommunal avdeling som arbeider med å gjøre lokale mikrofinansierte prosjekter, bæredyktige. De har blant annet mulighet for å søke støtte til UBUNTU fra regjeringen dersom UBUNTU blir et co-operativ. Vi ble derfor tilbudt å gå fra å være ”UBUNTU- prosjektet”, til å bli et co-operativ. Diskusjonen blant UBUNTUs medlemmer ble svært ivrig, men til slutt var vi alle enige om at det var en glimrende idè å skrive en søknad til den Sør- Afrikanske regjering, om å få godkjennelsen til å operere som såpe co-operativ.

Vi har også denne uken vært i kontakt med sjefen i en dagligvareforretning, Shoprite, i Queenstown, og han kunne fortelle oss at butikk- kjeden kunne være meget interessert i å selge våre såper, men kravet han satte var at vi måtte registrere vår egen strekkode først. Dette vil den tidligere nevnte Mark Adams hjelpe oss med.

Uke 46: Denne uken har vår samarbeidspartner, organisasjonen PASCaP, besøkt Queenstown. De viste oss en ny metode og gav oss gode råd om hvordan vi kan forbedre produktene våre ytterligere og hvordan vi kan effektivisere produksjonen. PASCaP brakte også med seg store mengder råmaterialer fra Cape Town.

Siden det nå nærmer seg vår avreise til Norge, arrangerte vi en sammenkomst. Som en avslutning på vårt opphold i Queenstown (for denne gang), og som en hyllest til en fantastisk arbeidsgjeng, arrangerte vi en grillfest fredag 18.november. Alle UBUNTUs deltakere har deltatt mer enn 80 % på våre worksops, og dermed har de oppnådd kravet som vi hadde stilt for å motta UBUNTUs Diplom. Det ble en tårevåt og meget vellykket aften som endte med sang og dans.

Uke 47: Denne uken har vi implementert vår nye metode og tatt i bruk vår nye oppskrift fra PASCaP. Begge deler med begeistring fra UBUNTUs deltakere.

Vi holdt også denne uken en workshop hvor vi gikk igjennom de forskjellige medlemmenes ansvarsområder. Alle UBUNTUs medlemmer har fått egne oppgaver som: ”Kontrollør over råmateriale”, ”Kontrollør over produksjonsutstyr”, ”Bestillingsansvarlig for råmateriale”, ”Ansvarlig for printing og skjæring av såpeetiketter og flygeblader”, ”Ansvarlig for registrering av oppmøte”, osv.

Nina måtte motvillig ta farvel med alle UBUNTUs medlemmer for å ta fatt på veien tilbake til København, hvor hun skulle avlegge siste eksamen for å bli Internasjonal, Interkulturell Sosialrådgiver.

Uke 48: Denne uken har det blitt produsert 800 såper, og utallige har også blitt pakket inn og fått etikett på. I tillegg har vi benyttet oss av en mindre såpekutter som betyr at UBUNTU- såpene nå også kan kjøpes i 50 grams størrelse.

Vi har også vært i kontakt med ECMAC, og de skal nå forsøke å søke om en registrering for UBUNTU, slik at vi kan få en strek- kode på såpene våre.

Uke 49: Det har denne vært hovedfokus på pakking av såper, etter den store produksjonen i uke 48. Vi har hatt besøk fra ECMAC som opplyste oss om at vår søknad om å bli et registrert og godkjent Sørafrikansk co-operativ nå er blitt akseptert. Dette medfører at våre medlemmer i januar\ februar vil bli videre trent i markedsføring, finansiell planlegging, finansiell managment, bokføring, IT, osv. ECMAC vil stå ansvarlig for finansieringen av treningen UBUNTUs medlemmer vil motta.

Uke 50: Denne uken har vi vært i kontakt med kommunen, og fått tillatelse til å sette opp en salgsbod i Queenstown sentrum. Salget startet bra og forbipasserende er veldig nysgjerrige på UBUNTU-såpen. Vi har også opprettet en mail adresse til UBUNTU- Queenstown og deltakerne i UBUNTU skal hver måned maile en oppsummering av sitt arbeid til oss i Norge. Denne mailadressen er også mulig for andre å benytte seg av dersom dere skulle ha et ønske om å skrive til deltakerne. Mail adressen er: ubuntusoap@gmail.com. Zini og Zukiswa har mottatt internett opplæring og er de to ansvarlige på dette området.

Det ble også holdt individuelle samtaler denne uken, som en evaluering av høsten som har passert. Dette var Hildes siste uke i Queenstown for denne gang, og det ble tatt farvel… men det var ikke et tungt farvel- siden vi alle vet at det ikke blir lenge til at vi alle er samlet i Sør Afrika igjen!

Uke 51 og 52: Juleferie!