Ubuntu prosjektet
Visjoner
Hvordan kan
DU hjelpe?
Nyheter
Kontaktinformasjon/
Takk
English Version
Bilder

Hva er UBUNTU- prosjektet
UBUNTU-prosjektet er et Hjelp til Selvhjelp-prosjekt, hvor de innsamlede midler går til oppstart av bedrifter som skal finansiere barne- og ungdomsprosjekter rundt townships (slumområder) i Sør Afrika. Disse prosjektene fokuserer på temaer som HIV og AIDS, bekjempelse av mishandling og menneskerettigheter.

UBUNTU-prosjektet fokuserer på entreprenørskap og partnerskap, hvor deltakerne i bedriften selv skal ha ansvaret for planlegging, utførelse og videreføring. Deltakernes egne ønsker er å starte forretning hvor de kan produsere såper som kan selges til turister og i lokalsamfunnet. Hovedformålet er å redusere arbeidsløshet og kriminalitet, forbedre de sosiale forhold, samt bidra til å skaffe en inntekt. Deltakerne vil derfor motta veiledning og kurser fra prosjektansvarlige, prosjektmedarbeidere og lokale samarbeidspartnere som har kompetanse på området.

Hvordan oppstod UBUNTU-prosjektet
Partners with After School Care Projects, PASCaP, (www.pascap.org.za) er en ikke-statlig organisasjon som har hovedkontor i Cape Town i Sør Afrika. De tilrettelegger programmer og kurser for unge i townships som ønsker å jobbe som prosjektledere med barne- og ungdomsprosjekter. Prosjektlederne har startet opp prosjekter hvor 50-100 barn mellom 6 og 16 år daglig møter opp for å lære om HIV og AIDS, menneskerettigheter, mishandling og kunnskapsutvikling. Prosjektlederne mottar hele tiden nye kompetanse- og kunnskapsutvekslingskurser av PASCaP. Utfordringen for prosjektlederne er at de jobber gratis og ikke har mottatt lønn siden de startet som prosjektledere for ca 4-5 år siden. De opplever det som et stort og økende problem.

UBUNTU-prosjektet handler om å hjelpe prosjektlederne til å få en inntekt som gjør det mulig for dem å fortsette i prosjektene. Ideen om å starte en forretning ble utviklet i april 2005 under weekendseminarer hvor prosjektlederne mottok kurser. Seminaret resulterte i utviklingen av UBUNTU-prosjektet, hvor prosjektlederne gav uttrykk for sine ønsker om å lage miljøvennlige såper som selges til turister, butikker og i lokalområdet. For å virkeliggjøre dette, trenger de start- og videreutviklingskapital. Dette skal UBUNTU-prosjektet være med å realisere.

Gjennomføringen
I april, mai og juni 2005 utarbeidet 12 prosjektledere i Queenstown og Nina Tanggaard handlingsplan, forretningsplan og arbeidskontrakter for UBUNTU-prosjektet. De lokale prosjektlederne er ansvarlige for gjennomførelsen og bæredyktigheten av prosjektet. Ledelsen i PASCaP hjelper til med transport av materiale og utstyr, samt veiledning, opplæring og motivasjon.

I august 2005 dro Nina Tanggaard og Hilde Marie Kvarenes til Sør Afrika for å hjelpe prosjektene i gang i oppstartsfasen. I løpet av ett års tid var de ansvarlige for tilretteleggingen av kurser, veiledning, kapasitetsoppbygning og koordinering mellom PASCaP og de lokale prosjektlederne. Denne oppstartsfasen har dannet grunnlaget for et sterkt partnerskap, som skal bidra til en bæredyktig utvikling av UBUNTU-prosjektet. Etter denne perioden med kursing, har ansvaret nå blitt overført til lokale prosjektansvarlige. Nina og Hilde Marie vil allikevel fortsette å være aktive i form av den internasjonale koordineringen, veiledning, rådgivning og støtte. PASCaP er en viktig støttespiller i den videre utviklingen i form av blant annet videreopplæring. Selv om prosjektet er i en positiv utvikling, er det fremdeles behov for økonomisk støtte og assistanse til videreutviklingen.

Våren 2006 ble i første omgang prioritert til å evaluere det allerede igangsatte prosjektet og sakte, men sikkert overlate ansvaret til prosjektarbeiderne i Queenstown. I denne perioden klarte vi også å få produksjonslokale og butikk hvor de lokale prosjektarbeiderne produserer og selger ubuntu-såpene. I dag selges derfor såpene i UBUNTU-butikken  2 Owen Street), Health Nut, Magers Pharmacy og Spectra i Queenstown. I Norge kan man nå få kjøpt såpene i Kr.Sand på Elefant Apoteket, Sun Kost Sørlandssenteret, Prix Lund og Rederiet (Charlies Bar). Såpene selges også privat i København (mobil: +45 27282919).

Sør Afrika og townships
Slumområdene i Sør Afrika vokser. Over 70 prosent av menneskene som lever i townships lever under FNs fattigdomsgrense på 1 dollar om dagen. Kombinert med 72 prosent arbeidsløshet lever familiene i nød. Dette har bl.a. ført til at terskelen for å begå kriminelle handlinger er blitt lavere. Simpelthen for å overleve.

Den ujevne inntektsfordelingen er blant de største i verden. De fattigste 20 prosentene av befolkningen tjener kun 3,3 prosent av landets innkomst. De rikeste 10 prosentene tjener 47,3 prosent. Fattigdommen er mest utbredt blant den sorte del av befolkningen, hvor den hvite del av befolkningen tjener ca. 10 ganger så mye som sorte sørafrikanere. Dette har sammenheng med at størstedelen av de sorte i Sør Afrika er bosatt i townships hvor det er utilstrekkelig levering av sosiale ytelser og basis-infrastruktur.

Hva er en township?
En township er områder som ble dannet under Apartheid av regjeringen i Sør Afrika. Den ikke-hvite delen av befolkningen ble tvangsflyttet til disse store, statlig eide områder i byenes ytterkanter helt frem til slutten av 80-tallet. I townships er der fortsatt store mangler innen utdannelses-, helse-, vann-, elektrisitets- og boligområdene på tross av regjeringens innsats. En av konsekvensene av disse mangler, er at antallet av HIV og AIDS smittede er på ca. 25 prosent.